موسسه فرهنگی هنری سخن سرای اصفهان در سال ۱۳۸۲ به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و انجام فعالیتهای آموزشی ، فرهنگی و هنری تاسیس شد.

اهداف مورد نظر در تاسیس این مکان عبارتند از:
طراحی و برگزاری دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آموزشی، فرهنگی و هنری نظیر دوره های آموزش زبان انگلیسی، تالیف یا ترجمه مقالات، متون و کتب به زبانهای خارجی، دوره های هنری، برگزاری نمایشگاه های مختلف و انجام خدمات فرهنگی در راستای اهداف موسسه.

فعالیتهای کنونی آموزشگاه زبان سخن سرا:
برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی در زمینه مکالمه زبان انگلیسی برای گروه های مختلف سنی در اصفهان.

  Skip site news

  Site news

  Picture of Khalil Bagheri
  Tourism Exam
  by Khalil Bagheri - Wednesday, 7 February 2018, 11:14 AM
   

  زبان آموزان گرامی                                                                

  بدین وسیله به استحضار می رساند که آزمون ورودی دوره های جهانگردی جمعه 11 اسفند برگزار خواهد شد                                                        

  Read the rest of this topic
  (21 words)