موسسه فرهنگی هنری سخن سرای اصفهان در سال ۱۳۸۲ به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتلای فرهنگ و هنر کشور و انجام فعالیتهای آموزشی ، فرهنگی و هنری تاسیس شد.

اهداف مورد نظر در تاسیس این مکان عبارتند از:
طراحی و برگزاری دوره های بلند مدت و کوتاه مدت آموزشی، فرهنگی و هنری نظیر دوره های آموزش زبان انگلیسی، تالیف یا ترجمه مقالات، متون و کتب به زبانهای خارجی، دوره های هنری، برگزاری نمایشگاه های مختلف و انجام خدمات فرهنگی در راستای اهداف موسسه.

فعالیتهای کنونی آموزشگاه زبان سخن سرا:
برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی در زمینه مکالمه زبان انگلیسی برای گروه های مختلف سنی در اصفهان.

    Skip site news

    Site news

    (No news has been posted yet)